Topografinė nuotrauka

Topografinė nuotrauka būtina pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

Statybos metu atliekami darbai (pastatų nužymėjimo darbai ir geodezinės kontrolinės nuotraukos)

Geodeziniai nužymėjimo darbai:

1. Pagrindinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka.
2. Tarpinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka.

Pastatų požeminės dalis:

1. Sijyno (rostverko) betonavimo (viršaus altitudės ir skerspjūvio nukrypimai) kontrolinė nuotrauka.
2. Pamatų duobių iškasimo kontrolinė nuotrauka.
3. Pamatų kontrolinė nuotrauka.
4. Inkarinių varžtų kontrolinė nuotrauka.

Pastatų antžeminė dalis:

1. Mūro darbų kontrolinė nuotrauka (kiekvieno aukšto perdengimo lygyje).
2. Kolonų montavimo (pagal ašis ir vertikalumą) kontrolinė nuotrauka.
3. Kolonų montavimo (pagal kolonų viršūnių altitudės) kontrolinė nuotrauka.
4. Kolonų konsolių niveliavimo kontrolinė nuotrauka.
5. Laikančiųjų plokščių kontrolinė nuotrauka.
6. Perdengimų ir laiptų aikštelių niveliavimo kontrolinė nuotrauka.
7. Liftų šachtų kontrolinė nuotrauka.
8. Betono pogrindžio aukščių kontrolinė nuotrauka.

Požeminių komunikacijų kontrolinės ir geodezinės (išpildomosios nuotraukos)

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Pastatų ir inžinerinių tinklų inventorizacija (Pastatų kadastriniai matavimai)

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas-procesas, kurio metu atliekami nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai, parengiami dokumentai, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti, ir parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar papildoma jau sudaryta byla. Statinių (pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių) kadastriniai matavimai (statinių matavimas, kadastro duomenų surinkimas ar tikslinimas ir nustatyto turinio kadastro duomenų bylos parengimas) atliekami, satinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, jeigu LR statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas jų statybos leidimas ir (ar) pripažinimas tinkamais naudoti, arba nekilnojamojo turto savininkui ar naudotojui pageidaujant.

Sunaikintų riboženklių atstatymas

Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates, atstatant sunaikintus riboženklius.

Konsultacijos (spauskite norėdami pasikonsultuoti su mumis)